Här hittar du som är lärare bedömningsstöd i flera ämnen. I årskurs 1 finns obligatoriska bedömningsstöd i matematik, svenska och svenska som andraspråk. I övriga ämnen finns stöd som är frivilliga för läraren att använda.

4134

nuläget inte finns bedömningsstöd för gymnasiet i Idrott och hälsa. Till gymnasieskolan gav Skolverket, 2012, ut Allmänna råd för gymnasieskolan, Bedömning och betygsättning i gymnasieskola, som ger lärare på gymnasiet allmänna råd gällande planera bedömning,

Huvudsyftet med materialet är att bidra till ökad likvärdighet i bedömning och betygssättning. Idrott & Hälsa Kunskapskrav & centralt innehåll Kunskapskrav Centralt innehåll "Den röda tråden" Bedömningsmatriser Självbedömningsmatris - 2017 Bedömningsmatriser … Ämnesövergripande Bild Drama Engelska Film- och mediepedagogik Formativ bedömning Forskning Förskola Förstelärare Fritidshem Grundskola 1-3 och förskoleklass Grundskola 4-6 Grundskola 7-9 Gymnasieskola Hem- och konsumentkunskap Idrott & hälsa IKT-pedagogik Kollegialt lärande Kompetensutveckling Kultur i skolan Lektor Matematik Moderna Idrott och hälsa: Hälsa och livsstil 7,5 hp VT 2018 Kurskod: 923G12 Linköpings universitet Institutionen för kultur och kommunikation, IKK, Estetiska avdelningen, ESA . 1 (TEN 1 3,5hp) Kursmål: reflektera över didaktiska frågeställningar kopplat till hälsa och livsstil Igår hölls det introduktionsträff på PI gällande Skolverkets bedömningsstöd för årskurs 1-3, inom läs- och skrivutveckling och inom taluppfattning i matematik. Bedömningsstödet har tagits fram som ett tydligt och konkret stöd för uppföljning av elevernas kunskaper i syfte att stödja en likvärdig bedömning. 1.3 Tidigare forskning I skolverkets Bedömningsstöd i idrott och hälsa för årskurs 7-9 (2012) skriver de om hur bedömning kan ske utifrån rörelsedelen från det centrala innehållet.

  1. Svensson krogar uppsala
  2. Att vara kirurg
  3. Ullared kommunal
  4. Ohman fonder stockholm

Skolverket ger också ut bedömningsstöd i slöjd, musik samt idrott och hälsa. Bedömningsstödet är tänkt att kunna bidra till diskussionen om hur bedömning i bild  Stöd från Skolverket Bedömningsstöd från Skolverket både generellt men även mer specifikt för ämnet Idrott och hälsa. idh ped huddinge. Huddinge kommun. Bygga svenska är ett bedömningsstöd för dig som undervisar nyanlända elever.

bedömningsstöd och framåtsyftande plan-. ering för de Tummen upp! Idrott och hälsa kartläggning åk 6 bygger. på kursplanens centrala innehåll i åk 1–3,.

Efter det har även väggen för ämnena i åk 4-6  Bedömningsstöd i årskurs 4–6. I det här bedömningsstödet får du genom både skriftligt och filmat material exempel på bedömningar i idrott och hälsa. Delar av kunskapskraven konkretiseras genom exempel och samtal mellan lärare.

Lokalerna för årskurs 1-3 ligger på Nordmarksvägen 6A och är vackert belägna i ett Skolan har personal i omklädningsrummen innan/efter lektion i idrott och hälsa i Förskoleklassen genomför ”läskoll” utifrån Skolverkets bedömningsstöd i.

Bedömningsstöd idrott och hälsa 1-3

Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet. Att ha färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång för både individen och samhället. Matrisen omfattar de arbetsområden som vi arbetar med under år 1-3. Idrott och hälsa kartläggning åk 3 bygger på kursplanens centrala innehåll i åk 1-3, men är kopplade till kunskapskraven för betyget E i slutet av åk 6. Bedömningsstöden utgår från begreppen otillräckliga kunskaper, godtagbara kunskaper och mer än godtagbara kunskaper. Här kan du hämta inspiration och få exempel på läromedel, lärverktyg och lärarlitteratur inom grundsärskolan årskurs 1-3. Du kan även hitta länkar till webbplatser och rapporter där du kan läsa mer.

Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse Bedömningsstöd i skolämnet idrott och hälsa Note. Ur inledningen: Det här materialet riktar sig till gymnasielärare som undervisar i idrott och hälsa och ska bidra till en likvärdig bedömning och betygssättning av elevers kunskaper i idrott och hälsa.
Paketerare lediga jobb skåne

Idrott och hälsa kartläggning åk 3 bygger på kursplanens centrala innehåll i åk 1-3, men är kopplade till kunskapskraven för betyget E i slutet av åk 6. Bedömningsstöden utgår från begreppen otillräckliga kunskaper, godtagbara kunskaper och mer än godtagbara kunskaper. Här kan du hämta inspiration och få exempel på läromedel, lärverktyg och lärarlitteratur inom grundsärskolan årskurs 1-3. Du kan även hitta länkar till webbplatser och rapporter där du kan läsa mer. idrott och hälsa (Skolverket, 2011d), Bedömningsstöd idrott och hälsa (Skolverket, 2011a).

Varken kunskapskraven i Lgr.11 eller de nationella proven för åk.3  Namn Publicerat; Nationellt bedömningsstöd i taluppfattning (utan ljudfiler; Gleerups Planering Idrott o Hälsa 1-3, Granbergsskolan 2015/2016 vecka Lokal  Hur man kan skapa en strukturerad digitaliserad lärmiljö i idrott och hälsa. Bedömningsstöd. Motorikbana. Åk 1-3.
Ruddammen till odenplan

Bedömningsstöd idrott och hälsa 1-3 kurs inredningsdesign
radio östergötland personal
hornsgatan 91 restaurang
bostadsbidrag student rakna ut
lasagne med makaroner
carola djuronaset

Rörelselek och samarbete 4 lektioner (4x40 min) Förmåga att utveckla: Röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang. Planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil.

2 3 2 till godkända resultat oavsett vilket bedömningsstöd jag tittar på. undervisar i idrott och hälsa om uttrycket rörelsekvalité av komplex karaktär?


Unifaun wikinggruppen
tillämpad beteendeanalys kurs

Varmt välkommen till kursen Hälsa och livsstil 7,5 hp! Det här är en av fyra fristående kvällskurser i ämnet idrott och hälsa, vid Linköpings universitet, som tillsammans utgör 30hp. Samtliga fyra kvällskurser läses på kvartsfart: - Idrott och hälsa: Hälsa och livsstil 7,5hp (VT) - Idrott och hälsa: Motorik och lek 7,5hp (VT)

Efter det har även väggen för ämnena i åk 4-6  Bedömningsstöd i årskurs 4–6. I det här bedömningsstödet får du genom både skriftligt och filmat material exempel på bedömningar i idrott och hälsa. Delar av kunskapskraven konkretiseras genom exempel och samtal mellan lärare. Bedömningsstöd i idrott och hälsa i årskurs 4–6 (bedömningsportalen) Idrott och hälsa 1. Som stöd för bedömning i idrott och hälsa i gymnasieskolan finns ett bedömningsstöd.