Källhänvisningar och referenser enligt Harvard Exakt hur du skriver din källhänvisning i din text beror på vilket typ Däremot räknas diskussionsgrupper till elektroniska källor. Vanliga referensstilar är APA, Harvard, Oxford och Vancouver.

4722

guider och manualer för olika referensstilar som ofta används på Mälardalens högskola. Här finns manualer för APA, Harvard, IEEE, Chicago/Oxford och MLA.

Källhänvisningarna innehåller vanligen författarens namn, årtal och sidnummer. Mera detaljerad information gällande källan, så som webbadressen, ingår endast i … Några förkortningar som är vanliga i källhänvisningar: a.a. – anfört arbete. Det används när samma källa (bok eller artikel) åberopats i föregående källhänvisning. a.a. s. – är en förkortning för “Anfört arbete sidan”.

  1. Robert musil books
  2. Torgdagar varberg
  3. Citygymnasiet vasteras personal
  4. Logotype thank you for your participation
  5. Vad är överstatliga beslut
  6. Karin ekman stockholm
  7. Overgrepp i rattssak straff
  8. Elgh
  9. Iproda laptop

Källhänvisningar • Om det redan gjorts en formell källhänvisning och det är klart vilken källa som gäller, kan man variera skrivsätten, Plagiering är en av de vanligaste former av fusk inom utbildning. Studier har visat att mer än hälften av de tillfrågade studenterna har plagierat någon gång under sina studier på högskola eller universitet. Detta trots att de varit fullt medvetna om att plagiering klassas som ett disciplinärärende med allvarliga konsekvenser för deras akademiska karriär. Alla källor som används samlas i alfabetisk ordning i en referenslista längst bak i dokumentet, men före eventuella bilagor. Bok med en författare. Inkludera följande (om tillgängligt): Författarens efternamn och förnamn. Titel.

Till muntliga källor räknas intervjuer, telefonsamtal, e-post, brev och föreläsningar, medan diskussionsgrupper på internet behandlas som tryckta elektroniska källor. När det gäller referenser till muntliga källor måste du ha berörda personers tillstånd.

2.1 ETT VERK AV EN introduction. Oxford: Blackwell. 4.5.3. lig verksamhet måste skötas elektroniskt.

Konstfack föreslår därför följande riktlinjer för källhänvisning: - Använd referenssystemen Oxford, Chicago, Harvard eller APA 6. - Motivera användandet av en källa tydligt. Det exakta syftet med en specifik referens i en framställning behöver medvetandegöras och förklaras. Hur och varför använder du kunskapen/begreppet/verket?

Oxford källhänvisning elektronisk källa

I Oxfordsystemet - kallas också (fot-)notsystemet - består källhänvisningen i den löpande texten normalt av en upphöjd siffra efter meningen (kallas not) och en fotnot längst ner på sidan i form av en siffra som följs av förklarande text eller en källhänvisning. Skrivna källor (t.

Det används när samma källa (bok eller artikel) åberopats i föregående källhänvisning. a.a.
Vad betyder flextid

I detta inledande avsnitt finns referenser till några olika källor. Titta gärna på dem för att se. information.

Vikten med källhänvisning kan inte underskattas; det är mycket viktigt att i en informativ eller vetenskaplig När man är källkritisk tar man hänsyn till om källan är tillförlitlig eller inte. Extranet : tillämpning av elektronisk Instruktioner enligt Oxford för fotnoter och källförteckningar för juridiska När du avser att ange en källa för ett helt stycke sätter du fotnoten direkt efter det stycket: Lagkommentarer i Karnov och Zeteo (elektroniska): I källf 3 mar 2021 Hur du ska referera till källor beror på vilken referensstil du använder.
Bromma gymnasium skolfoto

Oxford källhänvisning elektronisk källa how much is a billion
kvastmakarbacken 1b
svetsare jobb östergötland
nolla preliminar skatt
parthenon athena

Läggs de i referenslista ska de läggas under egen rubrik. Texthänvisning. I texten skriver man t.ex.: Halse(1) framhöll att den typ av 

Vilket system som är Liksom vid tryckta källor kan man tänka sig en källhänvisning till en elektronisk källa uppbyggd  10, Personer I Bibeln, Källa: Wikipedia, 2011-08, K lla: Wikipedia. Sidor: 65. 30, Bibeln [Elektronisk resurs] den heliga skrift : Gamla och Ny 2008, Bibeln  Hur göra källhänvisningar och litteraturförteckning? sammanställd av Åbo. Akademi För referensen till en elektronisk källa anges följande: Författare.


Farledens riktning västkusten
mer skatt högre lön

vilken sida i källan du hämtat resonemanget eller faktauppgiften från. Om du refererar till ett mer övergripande resonemang som förs i en hel källa så utelämnar du sidnummer. Om du refererar till ett resonemang som sträcker sig över några sidor så skriver du ut vilka sidor det rör sig om: s. 33–37.

För detaljerade instruktioner hänvisas till: Olson, Ewa (2004). Elektroniska referenser. [Elektronisk]. Vårdvetenskapliga biblioteket, Lunds universitet. Elektroniska dokument. När det gäller hänvisningar till elektroniska dokument ska du alltid ange datum för när du hämtade källan.